prfct - no redundancy, just prfct!COMMUNICAT
Miepje, onze kat, communiceert wat af. Ze heeft weliswaar een beperkt vocabulair (miauw) maar dat weet ze op wel twintig manieren in te zetten: smekend, verontwaardigd, verleidelijk, ongeduldig. Daarnaast zet ze ook een heel repertoire 'nonverbaal'  gedrag neer om iets gedaan te krijgen. Want dat is haar drijfveer: ervoor zorgen dat wij iets doen wat zij graag wil.
Volgens sommigen is Miepje iemand van de actievisie op communicatie. Erg ouderwets, naar het schijnt. Want er is sprake van eenrichtingsverkeer, gericht op de beïnvloeding van kennis, houding, gedrag en emotie. En zo werkt het niet, want communicatie is interactie! Natuurlijk gelooft Miepje daar ook in: als wij doen wat zij ons opdraagt dan is het helemaal toppie. Ze merkt overigens vaak genoeg dat communicatie ook wel uitmondt in onderhandelen, maar ook dan staat ze haar mannetje (al is het een vrouwtje). 

Ik ben het eens met Miepje. Je communiceert om iets gedaan te krijgen. Je moet initiatief nemen, duidelijk maken dat je iets wil en wat je wil. Anders kun je uren lang gaan liggen wachten op de vensterbank op betere tijden.
Natuurlijk is interactie een belangrijk kenmerk van communicatie in de modern samenleving.  Alleen sluit dit de actievisie niet uit. Want interactie ontstaat niet zomaar, het is geen perpetuum mobile. Er is altijd een startpunt voor de publieke conversatie, voor opinievorming, voor agenda setting. Dat zijn boodschappen die er toe doen en die iets met mensen doen. Effectieve content, die door middel van de juiste media en methoden beschikbaar komt voor een publiek.
.

COMMUNIWAT
Heb je wel eens drie keer dezelfde mop aan iemand verteld? De eerste keer lacht hij smakelijk, de tweede keer zegt hij dat hij hem al kent, de derde keer begint hij je een zeur te vinden. Het effect van communicatie is van meer afhankelijk dan de boodschap. We weten het allemaal. Het gaat om betekenisgeving en daar spelen individuele, relationele en situationele factoren in mee. Iedereen heeft een referentiekader en interpreteert op basis daarvan de boodschappen die hij ontvangt. De 'aanbieder' moet een beetje vertrouwd zijn, het aanbod aantrekkelijk en de boodschap origineel. Alleen dan mag je binnen komen.

Waar gaat het om bij communicatie? Reputatie of relatie? Kennis of emotie? Bereik of betrokkenheid? Houding of gedrag? Zelfs van de kat kun je leren dat het allemaal een rol speelt. Dat maakt communicatie zo heerlijk complex en spannend. Maar onder al die vragen ligt de kernvraag: weten we wat we gedaan willen krijgen? Bij wie? Tegen welke prijs?

Je snapt het al, hier begint het verkooppraatje. Misschien heb je er behoefte aan om eens fris naar je communicatie te kijken, om na te denken over de manier waarop je 'content' presenteert. Laten we er eens samen over nadenken. Want wellicht kanprfctje ondersteunen bij je communicatie. Met creatieve ideeën, overtuigende teksten, een goed verhaal  en een beetje meer poëzie. 

STORYTELLING
Stories are stronger than facts. We weten dat verhalen het mogelijk maken om niet alleen informatie maar ook emotie te delen. Een verhaal kan complexe onderwerpen begrijpelijk en concreet maken. Een goed verhaal blijft beter hangen, wordt gedeeld met anderen.
Het klinkt als een oplossing bij veel communicatievraagstukken. Er is echter, zoals wel vaker, een problem: hoe schrijf en vertel je een goed verhaal? Hoe zorg je ervoor dat het verhaal ook in de organisatie tot leven komt? Hoe houd je een verhaal fris en bij de tijd?
Iedereen kan vertellen over wat er speelt in een organisatie. Over de successen en tegenvallers, over plannen en resultaten. Maar lukt het ook om hier een inspirerend verhaal van te maken? Kun je wel los komen van het jargon waarin persberichten en rapporten worden gespeld?
Bij veranderingen vertellen mensen nog meer dan anders! Want verandering geeft onrust: hoop, spanning of bezorgdheid. Deze gesprekken spelen zich vooral af in het informele circuit. Hoe geef je mensen een verhaal mee dat beklijft en dat leuk is om verder te vertellen?

Storytelling kan een methode zijn om echte aandacht te vangen van uw publiek. Om niet alleen binnen te komen in hun hoofd, maar ook in hun hart. Hebt u behoefte aan een goed verhaal waarin uw visie en kernwaarden tot leven komen? Vraag een oriënterend gesprek aan om te zien wat prfct voor u kan betekenen!


 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint