prfct - no redundancy, just prfct!
Stadsdichter Eindhoven 2010 - 2012
 
Eind april 2010 werd ik benoemd tot stadsdichter van Eindhoven. Een eervolle en uitdagende taak. In principe is de functie voor de duur van twee jaar.
 
Wat doet de stadsdichter?
Het antwoord is simpel: hij schrijft gedichten over en voor de stad. De stadsdichter wordt geacht een tiental gedichten per jaar te schrijven en op te treden bij gebeurtenissen die voor de stad van belang zijn. Daarnaast mag hij zich met enige regelmaat vertoenen op literaire podia in de stad..
De stadsdichter wordt geacht een tiental gedichten per jaar te schrijven en op te treden bij gebeurtenissen die voor de stad van belang zijn. Daarnaast mag hij zich met enige regelmaat vertonen op literaire podia in de stad.
 
Wie kan een beroep doen op de stadsdichter?
In principe kan iedere organisatie, groepering of instelling in de gemeente een beroep doen op de stadsdichter als er iets bijzonders te vieren is. In onderling overleg met de betrokkenen bekijk ik dan of het thema zich leent voor een dichterlijke bijdrage. Dat kan een optreden zijn, maar ook een tekst, een workshop of een creatief idee voor een activiteit.
 
Wat kan de bijdrage van de stadsdichter zijn?
Mijn persoonlijke 'missie' als stadsdichter is: mensen dichter bij elkaar brengen. En: poëzie dichter bij mensen brengen, ook een beetje. Ik wil dat doen door dingen of gebeurtenissen van een andere kant te belichten waardoor ze (weer)verrassend zijn.
 
Is de stadsdichter in dienst van de Gemeente?
De Gemeente Eindhoven stelt een jaarlijks bedrag beschikbaar voor onkosten en een bijdrage voor een presentatie aan het eind van de periode.
De functie is ondergebracht bij Stichting LIST (Literatuur Stimulering Eindhoven), die toeziet op de kwaliteit van de uitvoering.
 
Hoe kom je in contact met de stadsdichter?
Wachten tot ik voorbij fiets is een optie, maar het is handiger mij een mailtje te sturen (piet@prfct.nl) of gebruik te maken van het contactformulier op mijn site.
 
 
 
 
 
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint